Topic giải đáp thắc mắc về quyết toán thuế TNDN 2014

Thảo luận trong 'Thảo luận về thuế TNDN' bắt đầu bởi Thức Nguyễn Văn, 24 Tháng mười 2014.

 1. Thức Nguyễn Văn

  Thức Nguyễn Văn Tài Chính - Kế Toán - Thuế Thành viên BQT

  Căn cứ pháp lý để tư vấn:

  1. Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12

  2. Luật thuế TNDN sủa đổi số 32/2013/QH13

  3. Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

  4. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định và luật thuế TNDN

  5. Thông tư 179/2012/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá

  6. Thông tư 228/2009/TT-BTC về các khoản dự phòng

  7. Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT228/2009/TT-BTC

  8. Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về sử dụng quản lý , trích khấu hao TSCĐ

  9. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều TT78/2014/TT-BTC

  10. Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 78/2014/TT-BTC

Chia sẻ trang này